מצבי צבירה

מצבי צבירה

רוב החומרים מופיעים בטבע בשלושה מצבי צבירה עיקריים: מוצק, נוזל וגז.
המונח מצב צבירה נגזר מהמילה "צבר" אשר מציינת אוסף של חלקיקים (ולא חלקיק בודד!).
כל מצב צבירה מאופיין ע"י תכונות מסוימות.

שימו לב שבסרטון הקצר ניתן לראות את ההבדלים בין מצבי הצבירה מבחינת סדר, נפח, תנועה והיחס של החומר לצורת הכלי בו הוא נמצא.
http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/45191/45240

ניתן לסכם את התכונות שראינו בסרט בטבלה הבאה:


מצב צבירה

מוצק

נוזל

גז

סדר החלקיקים

החלקיקים מסודרים, קרובים זה לזה

החלקיקים קרובים זה לזה אך הסדר נשבר בחלקו

החלקיקים רחוקים זה מזה ואינם מסודרים

תנועת החלקיקים

החלקיקים יכולים לבצע תנודה בלבד

החלקיקים יכולים לבצע תנודה וסיבוב

החלקיקים יכולים לבצע תנודה, סיבוב ומעתק

צורת הופעה

בעל צורה ונפח קבועים

בעל נפח קבוע ומקבל את צורת הכלי

אין לו צורה מוגדרת, מקבל את צורת הכלי ותופס את נפח כל הכלי

אפשרות דחיסה

אינו דחיס

דחיס מעט

דחיס מאוד

 

בתמונה הזו, http://www.media.pearson.com.au/schools/cw/au_sch_whalley_sf1_1/int/matter.html
עמדו על אחד מהתצורות של המים (גז, נוזל ומוצק) ושימו לב לשינוי במצב החלקיקים של החומר לפי התכונות שראינו בטבלה.
כל חומר יכול לשנות את מצב הצבירה שבו הוא נמצא ע"י חימום או קירור.

תהליך רתיחה תהליך היתוך

גז נוזל מוצק

תהליך עיבוי תהליך התמצקות

בסרטון הבא: http://www.media.pearson.com.au/schools/cw/au_sch_whalley_sf1_1/int/2_slg.html

לחצו על כפתור החימום (HEAT) ושימו לב לשינוי שהחומר עובר ולמעבר בין מצבי הצבירה.
ישנן שתי אפשרויות לחמם: במצב רגיל (NORMAL) שבו החומר עובר בין מוצק לנוזל ולגז ומצב המראה (SUBLIMATION)
שבו תוכלו לראות את החומר עובר תהליך של מעבר ממוצק ישירות לנוזל וחזרה למוצק כמו שראינו ביוד.